Koliko vitamina D3 treba našem organizmu

Dnevne potrebe za vitaminom D ovise najviše o starosnoj dobi i spolu. Preporučene dnevne doze mogu varirati ovisno o individualnom statusu 25(OH)D u organizmu, o načinu ishrane, kao i o drugim faktorima koji utiču na nivo vitamina D u krvi.

Evropska agencija za sigurnost hrane je utvrdila preporučeni dnevni unos vitamina D prema spolu i starosnoj dobi:

Preporučeni dnevni unos vitamina D3
Starosna dob (godine) Muški spol Ženski spol
0-12 mjeseci 400 IU (10 µg) 400 IU (10 µg)
1-13 600 IU (15 µg) 600 IU (15 µg)
14-18 600 IU (15 µg) 600 IU (15 µg)
19-50 600 IU (15 µg) 600 IU (15 µg)
51-70 600 IU (15 µg) 600 IU (15 µg)
Preko 70 800 IU (20 µg) 800 IU (20 µg)
Trudnoća (sve dobne skupine) 600 IU (15 µg)
Dojenje (sve dobne skupine) 600 IU (15 µg)
Preporučeni dnevni unos vitamina D3
Starosna dob (godine)
0-12 mjeseci
Muški spol 400 IU (10 µg)
Ženski spol 400 IU (10 µg)
1-13
Muški spol 600 IU (15 µg)
Ženski spol 600 IU (15 µg)
14-18
Muški spol 600 IU (15 µg)
Ženski spol 600 IU (15 µg)
19-50
Muški spol 600 IU (15 µg)
Ženski spol 600 IU (15 µg)
51-70
Muški spol 600 IU (15 µg)
Ženski spol 600 IU (15 µg)
Preko 70
Muški spol 800 IU (20 µg)
Ženski spol 800 IU (20 µg)
Trudnoća (sve dobne skupine)
Muški spol
Ženski spol 600 IU (15 µg)
Dojenje (sve dobne skupine)
Muški spol
Ženski spol 600 IU (15 µg)