Kontakt

Bosnalijek d.d.

Jukićeva 53
71 000 Sarajevo

+387 33 25 44 00
+387 33 81 42 53

info@vitamind.ba